За поредна година Адастра България ще има честта да бъде Генерален партньор на Финансовия технологичен форум на IDG.

19-тия годишен Финансов форум “Модерната финансова институция – дигитализация и ефективност в действие” ще се проведе на 27-ми април 2017г. в хотел Балкан със съдействието на Комисия за финансов надзор, Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Адастра ще представи следните теми:

  • Внедряване на семантичен анализ за борба с измамите в застрахователния сектор.
    Лектор: Стефан Йорданов, Data Warehouse Consultant, Адастра България
  • Достигане до потребителите чрез Omni-channel и събитиен маркетинг. Иновативен метод за анализ на големи данни, приложим във всяка компания.
    Лектор: Матей Мисик, Директор Бизнес Развитие, Adastra Partnering