ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ

Унифицирани данни на върха на пръстите ви

УВЕЛИЧЕТЕ СТОЙНОСТТА НА ДАННИТЕ СИ – ТРЕТИРАЙТЕ ГИ КАТО ВАШ КЛЮЧОВ АКТИВ, С ПОСЛЕДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Интегриране на данните или ETL е прието за най-критичната и скъпо струваща инициатива от всяка програма за информационен мениджмънт. Според Гартнър, специалистите по интегриране на данни са 45% от всички служители в сферата на информационния мениджмънт. Повече от 50% от загубите във всеки проект за управление на информацията идват от дизайна и разработката на ETL процесите. Интегрирането на данните е особено критично за приложенията за анализ на данни, където повече от 80% от работата преминава в подготовка на данните, включително и тяхното интегриране.

Тъй като интегрирането на данните е в основата на информационния мениджмънт, то представлява основен компонент от услугите, които Адастра успешно предлага повече от десетилетие. Адастра инвестира в подготовката на екипи от експерти, които са обучени да работят с последните технологии в областта на интегрирането на данни.

Независимо дали предприемате изграждане на вашата инфраструктура за ИМ или подмяна на технологиите си с по-добре поддържани и с по-надеждна платформа, Адастра има опита и познанието да ви помогне.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ АДАСТРА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИТЕ СИ?

Адастра помага в избора на инструменти и разработката на решения за интегриране на данни:

 • Методологии, разработвани повече от десетилетие на базата на успешно завършени проекти;
 • Уникална комбинация от технически, стратегически и практически знания, осигуряват бърз и изчерпателен анализ на вашата съществуваща среда;
 • Водещи технологии и платформена независимост – Адастра работи с всички наложили се инструменти за интегриране на данни и се грижи решенията да съответстват на вашите изисквания, без да сме ограничени от конкретна технологична платформа;
 • Скорост на осъществяване – управлението на вашата информация е бързо и ефективно;
 • Ефективно обучение и детайлна документация, осигуряващи независимост;
 • Гъвкавост – вместо ограниченията на даден модел, Адастра осигурява гъвкавостта на професионална и експертна услуга в рамките на кратък срок;
 • Смесени екипи от местни експерти и консултанти от нашите централни офиси осигуряват ниски разходи за реализация.

ПРОЕКТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Избор на инструменти;
 • Помощ при избор на подходящи технологии, базирани на нуждите на организацията Ви;
 • Анализ на ситуацията;
 • Оценка на текущото състояние на вашата среда;
 • Стратегия и конкретни действия за интегриране на данните;
 • Детайлен план на развитие, включващ график и бюджети;
 • Обновяване на използваните инструменти или миграция към други;
 • Завършена услуга по интегриране на данните, като част от по-широко решение за информационен мениджмънт или за поддръжка на съществуващ проект.