Интернет на нещата

Пренеси интеграцията на следващото ниво

Дали го наричаме Интернет на нещата, Дигитализация на Бизнеса, Индустриализация 4.0, или просто поставяме етикет „Умно“ на всяка единица, която искаме да оптимизираме (като в Умни Градове, Умни Сгради, Умни Производства и т.н.), ясно е, че с всички устройства навън, събиращи данни, имаме неограничен потенциал да подобрим бизнес процесите, стига да сме в състояние да достъпим, интегрираме и обработим тези данни, така че да ги направим смислени и подсказващи следващата ни най-добра стъпка. Интернет на нещата означава нови услуги и продукти, подобрение на съществуващите услуги, по-ефективни операции и значително подобрени мониторинг и измерване.

Адастра Ви предоставя над две десетилетия опит в Информационния Мениджмънт, за оползотворяване на свързаността на днешните „Умни“ устройства и експертиза в Big Data и Бизнес Анализа за разработка на истински интегрирани и откликващи на нуждите решения.

Умен магазин

 • Подобрете клиентското преживяване и редуцирайте времето за обслужване чрез автоматизиране на процесите
 • Маркираните артикули се разпознават в зоната за обслужване и свързват със сметката на съответния клиент
 • Приложение на технологии за Лицево разпознаване за асоцииране на потребител и сметки
 • Приложение на висок клас бизнес анализ и “Machine learning” за разпознаване на потребителското поведение свързано с различни промоции
 • Пренеси управлението на логистиката и планограмата на следващо ниво
 • Мониторинг, рипортинг и бизнес анализ в реално време
 • Награди за лоялност, базирани на потребителско поведение

Умно строителство

 • Повишете оперативната ефективност чрез интеграция на данните от сензорите на оборудването с тези на автоматизиращите системи
 • Извършвайте поддръжка на оборудването на база на предсказан риск от събития и намалете неочакваните забавяния и не-планираните прекъсвания на дейността
 • Редуцирайте разходите за застраховка и съответствие чрез употребата на „Умни“ входно-изходни системи за повишена безопасност.

Умни супермаркети

 • Супермаркет решение – ценово-ефективно и щадящо околната среда
 • Сензори поместени в замразяващите отделения, изпращащи данни, за минимизиране на температурните пикове и избягване на електрически повреди на оборудването
 • Намалете оперативните разходи, времето на прекъсване на работата и  брака с мониторинг и бизнес анализ в реално време

Умен превоз

 • Прогноза на трафика и оптимизиране на капацитета чрез Bluetooth маяци, безжично проследяване и обработка на видео и изображения на платформите/ станциите
 • Интеграция на външни данни от градски събития и анализи в социалните мрежи за проактивни действия за предвиждане на вълни от критични трафик нужди
 • Прилагане на бизнес анализ в реално време за проактивно информиране на водачите и пътниците за забавени услуги и алтернативни предложения за придвижване
 • Прилагане на интелигентна поддръжка, базирана на предвиждане на риска от евентуални събития, за минимизиране на не-планирани прекъсвания в експлоатацията и повишена удовлетвореност на пътниците

Умни градове

 • Увеличете ефективността и намалете текущите разходи за ремонти чрез прилагане на интелигентна поддръжка, калкулираща потенциалния риск от събития, свързани с пътищата и мостовете
 • Елиминиране на точките на задушаване чрез интеграция на данни от специални събития и трафик информация в реално време, за автоматизирано управление на светофарите
 • Увеличаване на възможностите за приходи и намаляване на трафика чрез прилагане на търгуване в реално време /чрез мобилни телефони/ на паркоместата в центъра

Умно управление на енергията в сградите

 • Управление на щори, вентилация, отопление и умно осветление чрез анализ и калкулиране на нуждите: Добиване и интегриране на данни от: обкръжаващи температурни датчици, сензори за влажност и прогнозен анализ, базиран на прогнозата за времето
 • Поддръжката на сградите, чрез прогнозни анализи, оперативна оптимизация и синтез от датчици, редуцира разходите за управление на имоти