ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ

Тъй като това е Облак, той е безкрайно скалируем и ще расте заедно с Вас. Адастра помага на организациите да се възползват от намалените разходи, предлагани от Облачната инфраструктура, за критични процеси и да разширят бизнес възможностите си отвъд границите на въображението.

ЗАЩО КЛИЕНТИТЕ НА АДАСТРА ИЗБРИРАТ ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ:

• Рентабилни мащаб, гъвкавост и скорост
• Актуални – поддържани с последните технологии
• Сигурни парични потоци
• Високo ниво на сигурност
• Конкурентоспособност за всички организации
• Ниски общи разходи за ползване

ОФЕРТАТА НА АДАСТРА:

• Оценка на готовността за използване на Облак
• Стратегия и архитектура
• Препоръка на бизнес сценарии
• Оценка на доставчици на облачни услуги
• Имплементация / Миграция
• Облачен BI & Analytics
• Изнесени услуги

Ние осъзнахме, че изразходваме много време, енергия и усилия за създаването на инфраструктура, която вече съществува в много по-добър вид и еволюира бурно.

Capital One CIO – Rob Alexander

Свържете се с нас днес, за да вземете своето парче от Облака.