РЪКОВОДЕН ЕКИП

Ръководен екип "Адастра България"

ЛЮБОМИР ОВЧАРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Любомир Овчаров притежава над 15 годишен, интернационален опит в областта на информационните технологии и управлението на проекти. За тези години той е заемал различни мениджърски позиции и е участвал в изпълнението на големи проекти във финансовата, телекомуникационната, туристическата и металообработващата индустрии в България, Германия, Чехия, Великобритания и Канада. През последните 10 години Любомир ръководи консултантски екипи в Адастра България и пряко отговаря за въвеждането на Adastra Bestshoring консултантския модел за клиенти от Северна Америка и Европа. Любомир завършва компютърното си образование в Технически Университет Берлин и притежава магистърска степен по Бизнес Администрация от City University of Seattle.

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА

МЕНИДЖЪР ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Емилия Ангелова притежава повече от 18 години опит в сферата на финансите и администрацията. През последните 15 от тях е заемала ключови позиции в управлението на финансите на международни компании в ИТ сектора, и в тази си роля е участвала в редица проекти свързани с оптимизиране на бизнес процеси и корпоративни финанси. Емилия притежава Магистърска степен по Икономика от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.

САВА ВЛАДОВ

ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Сава Владов има над 15 години международен опит в Бизнес Развитието и Продажбите в сферата на Информационните Технологии. През тези години той заема мениджърски позиции във водещи ИТ компании, включително Майкрософт, Оракъл, САП и ръководи успешни инициативи за развитие на нови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

Сава има богат опит в автоматизацията на бизнес процеси и анализът на информация, като през последните 10 години инициира, консултира и ръководи проекти за внедряване на Бизнес Информационни Системи във водещи компании от секторите Телекомуникации, Комунални услуги, Енергетика и Финансови услуги.

Сава завършва Технически Университет – София с професионална квалификация Инженер по Електроника и притежава MBA степен от City University of Seattle.

МИЛКА РАЧЕВА

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Милка е в редиците на Адастра България повече от 5 години, в ролята на Мениджър „Човешки ресурси“. Ръководейки екип от 10 професионалиста, нейната мисия е да удовлетворява бизнес необходимостите и да постига организационно съвършенство чрез ефективни вътрешни и външни партньорства във всички области, свързани с човешки капитал и основополагащи бизнес процеси. Основната й експертиза включва стратегическо ЧР планиране и развитие, търсене и подбор, развитие на таланти и планиране на приемственост, управление на представянето, възнаграждения и придобивки, ЗБУТ, нови пазари и иновации в ЧР.

Милка има 20 години прогресивно развитие в областта на човешките ресурси. Преди да приеме предизвикателството в ИТ, тя е работила в сектори като производство, търговия, бързооборотни стоки, комунални услуги. Заемала е ЧР роли на всички организационни нива, с различни таргет групи, в България и в чужбина, и съумява успешно да планира в контекста на голяма картина и да имплементира, съобразявайки спецификите на всяка аудитория.

Милка е завършила Бизнес Администрация в Университет Хертфордшър, Великобритания, и притежава Certificate in Personnel Practice от CIPD, Великобритания. Нейните квалификации и опит до момента й позволяват да подхожда към ЧР функцията като към част от по-широкия бизнес контекст, предизвикателство и хоби едновременно.

Веселин Беров

BESTSHORING АКАУНТ МЕНИДЖЪР

Веселин Беров има повече от 20 години опит в областта на DWH консултиране, Quality Assurance и IT инфраструктурен съпорт. Преди да се присъедини към Адастра, Веселин е работил за една от най-големите телекомуникационни компании в България заемайки различни експертни и мениджърски позиции. Той започва в Адастра през 2008 г., първо като консултант и след това като ръководител екип и мениджър. За този период е спомогнал за успеха на много проекти в областта на банковата, застрахователната и телеком индустриите.

В сегашната си позиция на Мениджър акаунти и член на мениджмънт екипа на Адастра, Веселин отговаря за разрастването на Bestshoring услугите на компанията, насочени към клиенти от Северна Америка и Европа, включително DWH консултиране и разработка на мобилни приложения. В допълнение на тази роля, Веселин заема позицията на Мениджър по Информационна сигурност и е отговорен за поддържането на най-високите стандарти по информационна сигурност във всички области, в които компанията оперира, както и по спазване на изискванията на стандарт ISO 27001:2013.

Юлий Карчев

BESTSHORING АКАУНТ МЕНИДЖЪР 

Юлий Карчев работи в Адастра повече от 10 години.

Преди да се присъедини към екипа на Адастра, Юлий има богат опит и кариера като разработчик и анализатор на бази данни и приложения в двете най-големи банки в България. Той стартира в компанията като старши разработчик. Благодарение на своята техническа експертиза и дълбоки познания за индустрията, Юлий допринася за успеха на различни проекти в сферата на инвестиционното банкиране и customer care, което води до нарастването на неговите отговорности като Технически ръководител и Ръководител екип.

През последните 4 години Юлий заема позицията на Bestshoring Акаунт Manager, постигайки невероятен успех в разрастването на услугите, предоставяни на клиенти от Северна Америка и Европа, ръководейки редица екипи от консултанти, които имплементират проекти и обслужват бизнес клиенти в телекомуникационния, ритейл и производствен сектор.

ЛЮБОМИР ОВЧАРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Любомир Овчаров притежава над 15 годишен, интернационален опит в областта на информационните технологии и управлението на проекти. За тези години той е заемал различни мениджърски позиции и е участвал в изпълнението на големи проекти във финансовата, телекомуникационната, туристическата и металообработващата индустрии в България, Германия, Чехия, Великобритания и Канада. През последните 10 години Любомир ръководи консултантски екипи в Адастра България и пряко отговаря за въвеждането на Adastra Bestshoring консултантския модел за клиенти от Северна Америка и Европа. Любомир завършва компютърното си образование в Технически Университет Берлин и притежава магистърска степен по Бизнес Администрация от City University of Seattle.

Емилия Ангелова

МЕНИДЖЪР ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Емилия Ангелова притежава повече от 18 години опит в сферата на финансите и администрацията. През последните 15 от тях е заемала ключови позиции в управлението на финансите на международни компании в ИТ сектора, и в тази си роля е участвала в редица проекти свързани с оптимизиране на бизнес процеси и корпоративни финанси. Емилия притежава Магистърска степен по Икономика от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.

Сава Владов

ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Сава Владов има над 15 години международен опит в Бизнес Развитието и Продажбите в сферата на Информационните Технологии. През тези години той заема мениджърски позиции във водещи ИТ компании, включително Майкрософт, Оракъл, САП и ръководи успешни инициативи за развитие на нови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

Сава има богат опит в автоматизацията на бизнес процеси и анализът на информация, като през последните 10 години инициира, консултира и ръководи проекти за внедряване на Бизнес Информационни Системи във водещи компании от секторите Телекомуникации, Комунални услуги, Енергетика и Финансови услуги.

Сава завършва Технически Университет – София с професионална квалификация Инженер по Електроника и притежава MBA степен от City University of Seattle.

Милка Рачева

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Милка е в редиците на Адастра България повече от 5 години, в ролята на Мениджър „Човешки ресурси“. Ръководейки екип от 10 професионалиста, нейната мисия е да удовлетворява бизнес необходимостите и да постига организационно съвършенство чрез ефективни вътрешни и външни партньорства във всички области, свързани с човешки капитал и основополагащи бизнес процеси. Основната й експертиза включва стратегическо ЧР планиране и развитие, търсене и подбор, развитие на таланти и планиране на приемственост, управление на представянето, възнаграждения и придобивки, ЗБУТ, нови пазари и иновации в ЧР.

Милка има 20 години прогресивно развитие в областта на човешките ресурси. Преди да приеме предизвикателството в ИТ, тя е работила в сектори като производство, търговия, бързооборотни стоки, комунални услуги. Заемала е ЧР роли на всички организационни нива, с различни таргет групи, в България и в чужбина, и съумява успешно да планира в контекста на голяма картина и да имплементира, съобразявайки спецификите на всяка аудитория.

Милка е завършила Бизнес Администрация в Университет Хертфордшър, Великобритания, и притежава Certificate in Personnel Practice от CIPD, Великобритания. Нейните квалификации и опит до момента й позволяват да подхожда към ЧР функцията като към част от по-широкия бизнес контекст, предизвикателство и хоби едновременно.

Веселин Беров

BESTSHORING АКАУНТ МЕНИДЖЪР

Веселин Беров има повече от 20 години опит в областта на DWH консултиране, Quality Assurance и IT инфраструктурен съпорт. Преди да се присъедини към Адастра, Веселин е работил за една от най-големите телекомуникационни компании в България заемайки различни експертни и мениджърски позиции. Той започва в Адастра през 2008 г., първо като консултант и след това като ръководител екип и мениджър. За този период е спомогнал за успеха на много проекти в областта на банковата, застрахователната и телеком индустриите.

В сегашната си позиция на Мениджър акаунти и член на мениджмънт екипа на Адастра, Веселин отговаря за разрастването на Bestshoring услугите на компанията, насочени към клиенти от Северна Америка и Европа, включително DWH консултиране и разработка на мобилни приложения. В допълнение на тази роля, Веселин заема позицията на Мениджър по Информационна сигурност и е отговорен за поддържането на най-високите стандарти по информационна сигурност във всички области, в които компанията оперира, както и по спазване на изискванията на стандарт ISO 27001:2013.

Юлий Карчев

BESTSHORING АКАУНТ МЕНИДЖЪР

Юлий Карчев работи в Адастра повече от 10 години.
Преди да се присъедини към екипа на Адастра, Юлий има богат опит и кариера като разработчик и анализатор на бази данни и приложения в двете най-големи банки в България. Той стартира в компанията като старши разработчик. Благодарение на своята техническа експертиза и дълбоки познания за индустрията, Юлий допринася за успеха на различни проекти в сферата на инвестиционното банкиране и customer care, което води до нарастването на неговите отговорности като Технически ръководител и Ръководител екип.

През последните 4 години Юлий заема позицията на Bestshoring Акаунт Manager, постигайки невероятен успех в разрастването на услугите, предоставяни на клиенти от Северна Америка и Европа, ръководейки редица екипи от консултанти, които имплементират проекти и обслужват бизнес клиенти в телекомуникационния, ритейл и производствен сектор.


РЪКОВОДЕН ЕКИП "ADASTRA GROUP"

Д-Р ЯН МРАЗЕК

ПРЕЗИДЕНТ ADASTRA GROUP

Д-р Ян Мразек е разпознат като рационален визионер; силна управленска фигура, способен да разрешава проблеми.

За първи път през 2006г, под негово ръководство, Адастра е класирана сред „50-те Най-добре управлявани компании в Канада“ (Canada’s 50 Best Managed Companies, compiled by Deloitte). Адастра продължава да защитава мястото си в тази класация всяка година, като за втора поредна година компанията е удостоена и с Платинен статут. Д-р Ян Мразек е първият канадец от чешки произход, който е отличен с титлата „Технологичен предприемач на годината“ от Ernst & Young на наградите за „Предприемач на годината“ през 2008г (Онтарио, Канада).

Ян Мразек е многократен говорител на професионални конференции и е удостоен с титлата „Doctor of Science in Management Science“ от университета Хаген в Германия.

ЯН ЧЕРВИНКА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ADASTRA GROUP

Ян Червинка утвърждава Адастра като мултинационална компания и в ролята си на Изпълнителен директор е отговорен за стратегическото й развитие.

Под негово ръководство Адастра изгради солидна клиентска база в Централна Европа и продължава да разширява своето присъствие на други пазари в ЕС и Северна Америка. През 2006г. Ян Червинка е отличен с титлата „Технологичен предприемач на годината“ в Чехия. Тази награда е част от конкурса „Предприемач на годината“, организиран от Ernst & Young, който отличава най-успешните пионери в областта на предприемачеството в Чехия.

ПЕТР ЙЕХ

ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР ADASTRA GROUP

Петр Йех е технологичен гуру и съосновател на Адастра.

Неговият богат опит в изграждането на архитектура, дизайн на бази данни и ETL полагат основата на солидните технологични решения и компетенции, с които Адастра се е наложила. От основаването на Адастра, Петр ръководи десетки проекти в сферата на стратегическо планиране и изграждане на архитектура на складове за данни, области, в които Адастра се е превърнала в синоним за качество за своите клиенти.

д-р Ян Мразек

ПРЕЗИДЕНТ ADASTRA GROUP

Д-р Ян Мразек е разпознат като рационален визионер; силна управленска фигура, способен да разрешава проблеми.

За първи път през 2006г, под негово ръководство, Адастра е класирана сред „50-те Най-добре управлявани компании в Канада“ (Canada’s 50 Best Managed Companies, compiled by Deloitte). Адастра продължава да защитава мястото си в тази класация всяка година, като за втора поредна година компанията е удостоена и с Платинен статут. Д-р Ян Мразек е първият канадец от чешки произход, който е отличен с титлата „Технологичен предприемач на годината“ от Ernst & Young на наградите за „Предприемач на годината“ през 2008г (Онтарио, Канада).

Ян Мразек е многократен говорител на професионални конференции и е удостоен с титлата „Doctor of Science in Management Science“ от университета Хаген в Германия.

Ян Червинка

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ADASTRA GROUP

Ян Червинка утвърждава Адастра като мултинационална компания и в ролята си на Изпълнителен директор е отговорен за стратегическото й развитие.

Под негово ръководство Адастра изгради солидна клиентска база в Централна Европа и продължава да разширява своето присъствие на други пазари в ЕС и Северна Америка. През 2006г. Ян Червинка е отличен с титлата „Технологичен предприемач на годината“ в Чехия. Тази награда е част от конкурса „Предприемач на годината“, организиран от Ernst & Young, който отличава най-успешните пионери в областта на предприемачеството в Чехия.

Петр Йех

ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР ADASTRA GROUP

Петр Йех е технологичен гуру и съосновател на Адастра.

Неговият богат опит в изграждането на архитектура, дизайн на бази данни и ETL полагат основата на солидните технологични решения и компетенции, с които Адастра се е наложила. От основаването на Адастра, Петр ръководи десетки проекти в сферата на стратегическо планиране и изграждане на архитектура на складове за данни, области, в които Адастра се е превърнала в синоним за качество за своите клиенти.